Công ty cổ phần Trà Than Uyên tổ chức đại hội đồng cổ đông nhiệm kì 1 (2015-2020)

Ngày 03/07/2015, Công ty Cổ phần trà Than Uyên đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ I ( 2015- 2020). Dự và chủ trì đại hội có ông Vũ Ngọc Sang – Chủ tịch HĐQT- Giám đốc công ty, các thành viên trong hội đồng quản trị,ban kiểm soát, ban giám đốc, cùng toàn thể các cổ đông trong công ty.

Ngày 03/07/2015, Công ty Cổ phần trà Than Uyên đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ I ( 2015- 2020). Dự và chủ trì đại hội có ông Vũ Ngọc Sang – Chủ tịch HĐQT- Giám đốc công ty, các thành viên trong hội đồng quản trị,ban kiểm soát, ban giám đốc, cùng toàn thể các cổ đông trong công ty.

Ông VŨ NGỌC SANG – Chủ tịch HĐQT- GĐ Công ty phát biểu khai mạc đại hội

Tại đại hội các cổ đông đã thảo luận biểu quyết và bỏ phiếu thông qua nhiều nội dung quan trọng như:

Định hướng phát triển công ty

Thông qua điều lệ công ty.

Quyết định chào bán cổ phần để huy động vốn.

Thông qua báo cáo tài chính và mức cổ tức hàng năm

Quyết định đầu tư mở rộng nhà máy đổi mới dây chuyền thiết bị chế biến, cải tạo nâng cao chất lượng vườn chè, nâng cấp thủy điện Na Chăng, xây dựng khu thương mại, dịch vụ và giới thiệu sản phẩm.

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với mục tiêu Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, điều hành, phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung mọi nguồn lực, chủ động bước sang giai đoạn phát triển mới. Tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, khẳng định vị thế, thương hiệu chè Shan Tuyết Than Uyên trên thị trường trong nước và quốc tế, coi trọng tốc độ tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức và thu nhập đời sống cho người làm chè, xây dựng công ty phát triển bền vững.

Đại hội đã đề ra 3 chương trình trọng điểm “Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn và mối liên kết cho 4 nhà, chương trình quản lý, sản xuất chế biến và chứng nhận sản phẩm an toàn. Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị điều hành”.  

Tại đại hội đã ra bầu hội đồng quản trị nhiệm kì 2015 – 2020 gồm 5 thành viên, ban kiểm soát gồm 3 thành viên. Ông Vũ Ngọc Sang được bầu chức danh Chủ tich HĐQT- Giám đốc công ty, ông Tăng Hồng Hải được bầu chức danh trưởng ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị, ban kiểm soát ra mắt toàn thể công ty
Đối tác của công ty chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp