Đoàn viên thanh niên – Phát huy vai trò nòng cốt, xung kích thi đua lao động sản xuất

         Năm 2016 là năm công ty tiếp tục duy trì định hướng phát triển “Lấy uy tín và chất lượng sản phẩm là mục tiêu phấn đấu nhằm đảm bảo cho sự tồn tại,  phát triển bền vững của Công ty”. Mặc dù tình hình thời tiết 5 tháng đầu năm 2016 có nhiều biến động, nắng nóng kéo dài làm cho dịch rầy phát triển mạnh, ảnh hưởng không nhỏ tới sản lượng chè búp tươi và thu nhập của người lao động. Tuy nhiên, với quyết tâm duy trì chất lượng sản phẩm, người làm chè nói chung, đoàn viên thanh niên Công ty nói riêng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, bám sát chỉ đạo, điều hành của HĐQT – Ban giám đốc Công ty, duy trì ổn định chất lượng nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên còn chủ động phát động phong trào thi đua “Đoàn viên thanh niên với phong trào trồng chè – tăng hệ số sử dụng đất” đã tổ chức nhiều ngày công lao động cộng sản tận dụng những diện tích đất trống đầu lô để trồng chè mới, dự kiến đến hết tháng 7 khoảng 26.000 cây chè được trồng mới.

        Phát huy kết quả đạt được, với vai trò là lực lượng xung kích trong lao động sản xuất, đoàn viên thanh niên Công ty cổ phần trà Than Uyên quyết tâm thực hiện có hiệu quả đề án “Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn và mối liên kết 4 nhà”  “Quản lý sản xuất chế biến và chứng nhận sản phẩm an toàn”. Để góp phần thực hiện thành công đề án, mỗi đoàn viên, thanh niên phấn đấu thực sự là những tuyên truyền viên, xung kích đi đầu trong việc thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt quy trình thâm canh, chăm sóc, thu hái sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, duy trì chất lượng chè búp tươi nguyên liệu, tin tưởng vào sự điều hành, định hướng đúng đắn của HĐQT – Ban giám đốc Công ty đã đề ra, góp phần cùng tập thể người lao động trong Công ty thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, xây dựng công ty phát triển nhanh, mạnh và bền vững.